• Xi'an Economic Development Zone,Shaanxi, China
  • Shaanxi Zhongji Huasheng Trading Co., Ltd.